Yoksullar ancak YOKSUN Değiller...Selam Olsun Azizlere

Yoksullar ancak YOKSUN Değiller...Selam Olsun Azizlere

Yemen... Yoksulluk, fakirlik, gariblik gibi şeyler emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından bölge insanına dayatılsa da Allah'tan başka otorite, güç, muktedir yoktur diyerek izzet ve şeref yoksunluğu ...

Yemen... Yoksulluk, fakirlik, gariblik gibi şeyler emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından bölge insanına dayatılsa da Allah'tan başka otorite, güç, muktedir yoktur diyerek izzet ve şeref yoksunluğu yaşamayan Yemenliler haberin fotosunda bir çok şeyi haykırmış durumda değil midir?

yemenn.jpeg

FOTO: Arşivden, askeri geçit töreninden bir kare..

Zamanın küresel nemrudilerine İbrahimi bir kıyamla baş kaldırıp büyük şeytan Amerika'nın kibir ve sahte güç sembolü "uçak gemilerine" Asa-ı Musa ile darbe indirircesine ezberleri bozan yiğit Yemenli kardeşlere ve tüm direniş azizlerine selam olsun. Fotodan çok mütessir olduk ve bu metni yazma gereği duyduk. ZAFER İSLAMINDIR.