Yiğitliğin Sembolü İmam Hüseyin

Yiğitliğin Sembolü İmam Hüseyin

...Hicri Kameri yılının 60’ında ve İmam Hüseyin’in (a.s) kafilesi Mekke’yi terk ederek Kerbela’ya gitme kararı aldığı zaman...

İmam Hüseyin'in (r.a) kahraman kardeşi Hz. Ebu'l Fazlı'l Abbas (Allah'ın selamı onun üzerine olsun) zilhicce ayının sekizi Hicri Kameri yılının 60'ında ve İmam Hüseyin'in (r.a) kafilesi Mekke'yi terk ederek Kerbela'ya gitme kararı aldığı zaman Kâbe'nin üzerine çıkarak şehitlerin efendisi İmam Hüseyin'i (r.a) öven tarihi bir konuşma yaptı.

Bismillahirrahmanirrahim

Hamt babasının gelişiyle burayı (Beytullah'ı işaret ederek) müşerref kılan Allah'a mahsustur; dün beyt (ev) olan bu yer bugün Kıble olmuştur.

Ey nankör, günahkâr, reziller! Acaba Kâbe'nin yolunu iyilikler imamına mı kapatıyorsunuz? Kim bu Kâbe'ye başkalarından daha layıktır? Ve kim bu Kâbe'ye başkalarından daha yakındır? Eğer ulu Allah'ın hikmeti, nedensellik esrarı ve insanların imtihanı olmasaydı şüphesiz bu Kâbe ona (İmam Hüseyin'e) doğru uçardı; halkın Hacerül Esved'i öpmesinden önce, Hacerül Esved onun (İmam Hüseyin'in) ellerini öperdi. Ve eğer Mevla'mın (önderimin) maişet ve isteği Rahman Allah'ın isteği olmasaydı; hiç şüphesiz sizlerin üzerine avcı şahinin serçelerin üzerine indiği gibi inerdim.       

Acaba çocukluklarında ölümle oyuncak gibi oynayan kavmi mi korkutuyorsunuz? Hal bu iken şu anda onlar büyüklük çağını yaşamaktadırlar! Can ve ruhum hayvanlardan daha üstün olan tüm yaratıkların efendisi olan Mevla'ma feda olsun.  

Heyhat! Bakınız sonra yine bakınız; şarap içen kişiye mi (Mel'un Yezid'i kast etmektedir) yoksa havuz ve Kevser sahibine mi (İmam Hüseyin'i kast etmektedir) tabi olmak daha uygundur? Evinde vahiy ve Kur'an nazil olan kişiye mi yoksa evinde oyun, eğlence ve necaset olan kişiye mi? Veya evinde tathir (temizlik) ayeti ve ayetler (nişane ve alametler) olana mı?   

Sizler Kureyş'in düştüğü hata ve yanlışlığa düştünüz. Hiç şüphesiz onlar Allah Resulü'nü (Allah'ın selamı onun ve Ehlibeyti'nin üzerine olsun) öldürmeye yeltenmişlerdi ve sizlerde Peygamberinizin kızının oğlunu öldürmeye kalkıyorsunuz. Onların bu isteklerine Müminlerin Emir'i Hz. Ali (Allah'ın selamı onun üzerine olsun) hayatta iken ulaşmaları mümkün değildi ve sizlerin Ebu Abdullah'ı (İmam Hüseyin'i) ben hayatta olduğum sürece, öldürmeniz nasıl mümkün olabilir ki?!

Geliniz size onun yolunu (İmam Hüseyin'in öldürme yolunu) göstereyim; öyleyse beni öldürmek, boynumu vurmak için acele edin ki muradınıza erin. Allah sizi muradınıza erdirmesin, ömrünüzü ve evlatlarınızı azaltsın ve Allah size ve babalarınıza (ki Allah Resulü'nü öldürmeye kalkmışlardı) lanet etsin."

*Bu konuşma Seyyid Aynularifin Hindi'nin kaleme aldığı "Menakıb'u Saadetu'l Kiram" kitabı Allame Mir Hamit Hüseyin Musevi Nişaburi Keşmiri'nin kütüphanesinde ortaya çıkmış ve Ali Asker Yunusiyan tarafından "Kabe'nin Hatibi" adı altında kitap olarak yazılarak basılan bu kitaptan alınmıştır.