Put Nedir?

Put Nedir?

Put kavramı,tarih süreci içerisinde vahiy dini tarafından reddedilmiştir.Bu açıdan neyin put olduğu neyin put olmadığı ölçülendirmesi de hep islam hukuku eliyle şekillenmiştir.

İbrahim Küçük'ün Kaleminden;

Put kavramı,tarih süreci içerisinde vahiy dini tarafından reddedilmiştir.Bu açıdan neyin put olduğu neyin put olmadığı ölçülendirmesi de hep islam hukuku eliyle şekillenmiştir.Bu sebebledir ki;kimileri İslam dinini anti putperest bir din zannedegelmiştir.Oysa Hz.Adem(a.s.)'ın yeryüzüne halife olarak atandığı tarihten itibaren tevhid dini aaynı esas üzere bugüne kadar gelmiş ve bugünden kıyamete kadar da devam edecektir.İnşaallah.

İslam inanç ve ahkamı dışındaki tüm ideoloji yönetim ve inanç şekilleri vahiy esaslı yaşam biçimine birer alternatif biçim ya da anti hareket olarak türemişlerdir.Konunun esasını oluşturan put ve putçuluk gereği,putperestlikte anti tevhidi bir inanç sistemidir.İslam ve putperestlik çatışmasını ayrı bir kenardan seyreden akıl sahibinin varlığını da hesaba katarsak tevhid ve putçuluk çatışması sadece inançlar çatışmasıdeğildir.Varlık çatışması zannedilen bu hal Tevhid'in ortaya koymak istediği gerçek uyarımlardan sadece biridir.Putun ve putperestliğin nerelere dayanabileceğini ortaya koyan tevhid dini,putperestliğin en unulmadık yerde dahi oluşabileceğini ortaya koymak istemiştir

O halde put nedir?Tabii ki put kavramına anlam yüklemek sizin durduğunuz yere ya da inancınıza göre değişecektir.Eğer bir Hristiyansanız Rabb,Kutsal ruh ve İsa dışında benimsediğiniz her şey birer put olacaktır.Yada bir putperestseniz inandığınız putların dışındaki tüm kutsal inançlarınız birer put olacaktır.Yok eğer bir tevhidi müminseniz Allah-u Teala'nın dışındaki tüm kalben benimseyerek meylettikleriniz ve İslam dini inanç ve ahkamı önüne geçirdekleriniz birer put olacaktır.Nihayetinde inanç şekillerinde bir ortak payda var ki oda;ilahlık mertebesinde ortaklılık kabul etmemek.Bu tarif aslında daha çok vahiy esaslı bir tarif oldu.Eğer bu tarifi çok ilahlı ya da çok putlu inanç sistemi açısından yaparsak şöyle olacaktır.Var olan ilahlara putlara yeni ortaklar kabul etmemek ve bununla birlikte bu ilahlardan ve putlardan herhangi birinin de ortaklıktan ayrılmasına yahut ayrılması için baskı yapılmasına müsaade etmemek.Biraz daha açarsak;İlahlardan herhangi birinin başka bir ilahın yetki alanına müdahelesinde putluk sistemi açısından küfürdür(!).Bu sebebledir ki;Resullah(s.a.v.)'e müşrikler "atalarının dininden dönmüş kafir"

Kur'an da bildirilen put kavramlarına binaen İslam uleması farklı açılardan put tarifleri yapmıştır.Ulemanın tariflerini göz ardı etmeden put kavramı da şu manalara gelmekte:

1-İnsanların herhangi bir maddeden imal ettiği nesnelere zaman içerisinde kutsiyet yükleyerek o nesnede fayda ve zarar görebileceklerine inanarak yada inandırılarak ilahlık mertebesine yükselttikleri somut varlıktır yada varlıklardır.

 2-Soyut bir inanç tüzüğünün insanlar tarafından daha rahat benimsenmesi için ilahların iki yada üç boyutlu nesnelerde sembolize edilmiş haline de put denmiştir

3-Tarih süreci içerisnde salih bir hayat yaşamış yada yaşamakta olan insanlara insan üstü vasıflar yükleyerek o kişilerin ruhlarından ve kendilerinden fayda umarak fayda ve zarar kudretini birilerine pay ederek pay edilen mahluk put edinilmiş olunur

4-İnsan eliyle imal edilmeyip yaratıcı tarafından yaratılan gök ve yer cisimlerine kudret yüklemekte o cisimlerden herhangi birini yada tümünü put edinmektir.

5-Bazıları insanlardan menfaatlenmek için insanların nezdinde herhangi bir şeyde kutsallığını ilan ederler.Bu kutsallığın hakikatliğine de insanları ikna ederler.Menfaatlerin devamiyeti için sahtekar zümrenin arkasına gizlendiği,kandırılmış kitlelerin tapındığı şeylerde puttur.

 

İbrahim KÜÇÜK'ün 'Din Putu' Kitabından Alıntılanmıştır