Müslüman Ülkede Yahudi Konferansı Düzenleniyor

Müslüman Ülkede Yahudi Konferansı Düzenleniyor

3 kıtadan hahamlar Yahudi konferansı için Fas'ta bir araya geldi

Chabad-Lubavitch Hasidic hareketine bağlı çok sayıda haham, İsrail hariç Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki en büyük haham toplantısına katılmak için geçen hafta Fas'ta bir araya geldi.

Orta Çağ'dan kalma Fez kentinde 16 Mayıs'ta başlayan üç günlük etkinlikte yaklaşık 60 Çabad haham ve aileleri, MENA ve Avrupa'daki 40 ülkeden toplam 200 kişi katıldı.

Bir basın açıklamasına göre konferans, "Müslüman çoğunluklu ülkelerde ve ayrıca nispeten küçük Yahudi nüfusa sahip ülkelerde Yahudi yaşamını, farkındalığını ve uygulamasını güçlendirmeyi amaçlıyor denildi

İstanbul'daki Türkiye Chabad'ın direktörü ve İslam Devletleri Hahamlar İttifakı'nın başkanı Haham Mendy Chitrik, hareketin internet sitesinde şu sözleri aktarıldı : "Hahamların, Yahudi yaşamını güçlendirmek amacıyla Müslüman bir ülkede bir araya gelmesi önemli bir göstergedir dedi

Resim

Kaynak: TEVHİDHABER