Mü’min Yalancı Olur Mu?

Mü’min Yalancı Olur Mu?

Mü’min emin olunan, güvenilen kişi ise her müslüman kendini hesaba çekmeli!

Mü’min kişi ne yalancı olur ne de yalanlayacı olur. Mü’min kişi, Allah’ın ve Ahiret gününün varlığına, hak olduğuna sadece dili ile de- ğil, ahlâkı ve salih amelleri ile şahitlik yapabilecek makamda olmalıdır.
Safvan b. Süleym (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Re- sulü! Dedik, ‘mü’min korkak olur mu?’ ‘Evet!’ buyurdular. ‘Peki cimri olur mu?’ dedik, yine: ‘Evet!’ buyurdular. Biz yine: ‘Peki yalancı olur mu?’ diye sorduk. Bu sefer: ‘Hayır!’ buyurdular.” (Muvatta)
Süfyan b. Abdillah es-Sakafi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü, ‘bana İslâm hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslâm’dan sormaya hacet bırakma- sın.’ dedim. Şu cevabı verdi: ‘Allah’a inandım de, sonra da doğru ol.’ buyurdu.”
“Seninle birlikte tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dos- doğru davran. Ve azıtmayın. Çünkü O, yapmakta olduklarınızı gö- rendir.” (Hud 112)

Kaynak:Haber Kaynağı