Mehmet GÖKTAŞ

Mehmet GÖKTAŞ

İtaatsizliğe Çağrıdır Kur'an

Birileri bir yasak koymaya görsün, bir iki itirazdan sonra hemen yelkenleri suya indiriveriyoruz, tıpış tıpış itaat ediveriyoruz.

Allah aşkına nedir bu ümmeti bu şekilde koyun yapan?

Devlet veya devlet adına birtakım odaklar tarafından Müslümanca bir hayatın önüne konulan engellere sesli olarak itiraz ediyoruz da, nedense bu yasakları çiğnemeyi, bu engelleri fiili olarak tepeleyip geçmeyi aklımızdan geçirmiyoruz.

Halbuki İslam bize bunu emrediyor. Hatta İslam"a ancak bu şekilde giriş yapılabiliyor.

Redle başlıyor bu din. Birilerini reddederek, birilerinin konumlarını reddederek giriliyor bu dine.

Yerli yerinde olmayan, yerinden edilmiş, çarpıtılmış her bir şey için, "reddediyorum, tanımıyorum, kabul etmiyorum..." denilerek adım atılıyor bu Aziz Din"e.

Sizlere uzun uzun Tevhid dersi vermek değil amacımız, fakat iyi bilelim ki Lâ diyerek, lâilâhe diyerek, ilahlığa kalkışan her kimse, onları reddederek başlıyor bizim Müslümanlık serüvenimiz.

Ve Kur"an bizi itaatsizliğe çağırıyor.

Mekke"de ilk inen sûrelere, âyetlere hiç dikkat ettiniz mi? Kendilerine itaat edilmemesi gereken kişilerin ve kurumların listesini Allah Teâlâ inananların önüne koymaktadır.

 

Yalancılara itaat etme!  "O halde itaat etme o yalancılara! Arzu ettiler ki yağcılık etsen, o zaman yağcılık edeceklerdir." (Kalem 8,9)

Çok yemin edenlere itaat etme!

Değersizlere itaat etme!

Gammazlara itaat etme!

Koğuculara itaat etme!

Hayrı engelleyenlere itaat etme!

Dalkavuklara itaat etme!

Zalimlere itaat etme!

Vebâl yüklülere itaat etme!

Durmadan günah işleyenlere itaat etme!

Soysuz, edepsizlere itaat etme! (Kalem 10-13)

Sırf çok oldukları için çoğunluğa itaat etme! "Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve hep saçmalarlar!" (En"am 116)

Nankörlere itaat etme! "O halde sabret Rabbinin hükmünü vermesi için de, itaat etme onlardan bir günahkâra veya nanköre!" (İnsan 24)

Fesatçılara itaat etme! "İtaat etmeyin o kimselere ki, yeryüzünü fesada verirler de ıslah etmezler!" (Şuara 151,152)

 

Kodamanlara itaat etme! "O gün yüzleri ateşte çevrilirken, "Ah derler; ah ne olurdu bizler Allah"a itaat edeydik, Rasûl"e itaat edeydik! Ey bizim Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi sapık yola götürdüler!" (Ahzab 66)

Kafirlere itaat etme! "...O halde kafirlere itaat etme, bununla (bu Kur"an"la) onlara karşı cihad et, büyük cihad!" (Furkan 52) "Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat edecek olursanız sizi tersine çevirirler de, öyle bir inkılaba uğrarsınız ki büsbütün hüsran içinde kalırsınız!" (Al-i İmran 149)

"Ey Nebi! Allah"tan kork ve kafirlere, münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah, alîm, hakîm olandır. Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git! Şüphesiz ki Allah ne yapıyorsanız ondan haberdardır" (Ahzab 1,2) "Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerine aldırma da Allah"a tevekkül et! Allah vekil olunca hepsine yeter!" (Ahzab 48)

Müşriklere itaat etme! "...Bununla beraber, şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka telkinlerde bulunacaklardır. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de müşriksinizdir!" (En"am 121)

Kitap ehli kafirlere itaat etme! "Ey iman edenler! Eğer o kendilerine kitap verilenlerden her hangi bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra çevirirler, kafir ederler!" (Al-i İmran 100)

Evet, görüldüğü üzere her şey itaatsizlikle başlamaktadır. Müslümanca hayatın önündeki engelleri aşmak sadece ve sadece Müslümanların kendi ellerindedir.

 

 

doğruhaber

Bu yazı toplam 5872 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar