İHL'ler Dünyaya Model Olacak

İHL'ler Dünyaya Model Olacak

28 Şubat sonrasını başlangıç kabul ederek, İmam Hatiplerin durumunu hukuk, fizik ve nitelik olarak üç aşamada tahlil eden ÖNDER eski Genel Sekreteri Erol Erdoğan, İHL’lerin, dünyaya model olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Kendini fesh eden HAS Parti’nin eski Genel Başkan yardımcısı ve İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) eski Genel Sekreteri Erol Erdoğan, 28 Şubat sonrasını başlangıç kabul ederek İmam Hatiplerin durumunu hukuk, fizik ve nitelik olarak üç aşamada tahlil etti. Erdoğan, “Son yıllarda İmam-Hatiplerin önündeki hukuki ve fiziki engeller kaldırıldı. İmam Hatipler İçin Yeni Hedef: Nitelik ve Başarı’dır” dedi.

“HUKUKİ SORUNLAR ORTADAN KALDIRILDI”

Son birkaç yılda katsayı farkının kaldırılması ve eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesinden sonra İmam Hatip Liseleri için yeni bir dönem başladığını kaydeden Erdoğan, “28 Şubat sonrasını başlangıç kabul ederek İmam Hatiplerin durumunu hukuk, fizik ve nitelik olarak üç aşamada tahlil edebiliriz. İmam Hatip Lisesi mezunlarına üniversite sınavında uygulanan düşük katsayıyı, okullardaki başörtüsü yasağını ve İmam Hatiplerin orta kısımlarının kapatılmasını hukuki sorun olarak kabul edebiliriz. Söz konusu haksızlıkların her biri dev sorunlara sebep oldu ve bir kuşağın yetenekleri, hakları, fırsatları çarçur edildi. Son 10–15 yıllık çalışmaları içeren hukuk aşaması sonucunda bu sorunlar ortadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“FİZİKEN ÇALIŞMALARA YOĞUNLAŞILDI”

“Üç sorunun giderilmesiyle birlikte İmam Hatipliler için fiziken çoğalma aşaması başladı” diyen Erdoğan, “Fiziken çoğalmayı, İmam Hatip Ortaokullarının açılması, İmam Hatip Liselerinin sayısının arttırılması, yeni yurtlar ve dersliklerin açılması gibi öğrencinin sayıca çoğaltılmasını hedefleyen çalışmalar olarak düşünebiliriz. Bu aşama birkaç yıl daha sürecektir. Çünkü 28 Şubat ve sonrasında okulların sayısı ciddi oranda azalmıştı. İmam Hatiplilere hizmet eden sivil ve resmi kurumların çalışmalarına baktığımızda, fiziken çoğalmanın şu anda daha fazla önemsendiğini söyleyebiliriz. Doksan-yüz kontenjanı olan bir okula beş yüz öğrenci kayıt için başvuruyorsa yeni okul, derslik ve yurtların açılmasına dönük çabaların doğal zorunluluk olduğunu kabul etmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘İMAM HATİPLİLİK RUHU’NU TESİS ETMELİYİZ

Önümüzdeki yıllarda İmam Hatipler için üçüncü aşamanın başlayacağına değinen Erdoğan, “Bu aşamayı ‘nitelik artırma dönemi’ şeklinde tanımlayabiliriz” dedi.  “İmam-Hatiplerde niteliği arttırmak kimin görevi?” diye soran Erdoğan, “Mesele eğitimse MEB ilgilensin diyemeyiz. Nitelik arttırma dönemi için İmam Hatiplerle ilgili herkese ve pek çok kuruma görev düşmektedir. Öncelikle, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, okul idarecileri ile öğretmenlere, okul aile birlikleri ile bu okulları önemseyen dernek ve vakıflara büyük iş düşmektedir” ifadelerini kullandı.  Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Bunları planlarken şu husus aklımızda ayrıca olmalıdır. Esas olan iklimdir. İklim insanın huyunu, suyunu, sesini, bakışını, edasını, kentlerin kimliğini ve ruhunu, nebatatın tadını ve kokusunu belirleyen en önemli etkendir. Okullarda, nitelik arttırıcı somut çalışmaların yanı sıra, ‘İmam Hatiplilik ruhu’nu tesis etmeliyiz. O ortam, o ruh, o iklim öğrencisi ve öğretmeniyle İmam Hatipleri başarıdan başarıya götürecektir.”

Yeni Akit