Hamaney: Dünyamızın en belirgin meselesi Batının ahlaki ve siyasi başarısızlığıdır

Hamaney: Dünyamızın en belirgin meselesi Batının ahlaki ve siyasi başarısızlığıdır

Ayetullah Hamanei, Avrupa’daki Üniversite Öğrencileri İslami Dernekleri Birliği'nin 58. toplantısına gönderdiği mesajında, bugün dünyanın en öne çıkan meselesinin Batı medeniyetinin ahlaki, siyasi ve sosyal başarısızlığı olduğunu belirtti.

ParsToday'in haberine göre;

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei, Avrupa’daki Üniversite Öğrencileri İslami Dernekleri Birliği'nin 58. toplantısına ilişkin gönderdiği mesajında, Dünyanın güncel karmaşık sorunlarına değinerek, bu öğrencilerin önemli meselelerde motivasyon, inanç ve özgüvene dayanarak rol model olmaları ve bu meselelerdeki etkileri üzerine vurguda bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi'nin mesajının metni şöyle:

''Allah’ın adıyla,

Sevgili Öğrenciler! Köklü ve tanınmış derneğiniz ve faaliyetlerinin devam etmesi sevindirici bir olgudur. Bu kolektif mevcudiyet, kendi ölçüsünde, dünyanın mevcut karmaşık meselelerinde bir rol oynayabilir. Büyük meselelerde etkili olmak, iddia edilenlerden daha çok aktivistlerin motivasyonuna, inancına ve özgüvenine bağlıdır ve bu değerli sermaye, Allah'a şükür, siz inançlı ve devrimci İran gençliğinde mevcuttur ve açıkça da görülmektedir.

Dünyanın önemli sorunlarını, yeni ve eski yaralarını biliyorsunuz. Bunlardan en yenisi Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş felakettir. Bunlardan en öne çıkanı Batı'nın, Batılı siyasetçilerin ve Batı medeniyetinin ahlaki, siyasi ve sosyal alanlardaki başarısızlıklarıdır. Bunlardan en öğretici olanı, liberal demokrasi iddiasındakilerin ifade özgürlüğünü tesis edememesi ve yine bunların ekonomik ve sosyal adalet konusunu ölümcül bir şekilde ihmal etmeleridir.

Amerika ve Avrupa'da halk ve özellikle öğrenci protestolarının zayıf ama umut verici kıvılcımı da güncel önemli konulardan biri. Batı Asya bölgesi ve sevgili ülkemiz de bazı irili ufaklı sorunla karşı karşıyadır. Bütün bunlar sizin dernekleriniz gibi bereketli bir birlik için düşünce, çalışma ve muhteva alanlarıdır.

Sizin için aziz ve hakim olan Allah’tan başarılar niyaz ediyorum.''