Gazze Vakıfları: İşgal 604 camiyi tamamen yıktı

Gazze Vakıfları: İşgal 604 camiyi tamamen yıktı

Gazze Şeridi Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı, işgal sırasında 604 caminin tamamen yıkıldığını, 200 caminin ciddi şekilde kısmen hasar gördüğünü ve 3 kilisenin de yıkıldığını bildirdi.

azze Şeridi Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı, işgalin Gazze Şeridi'ne sürekli saldırıları ve evleri, hastaneleri, evleri, camileri, kiliseleri ve her şeyi yıkmasıyla tüm dini ve insani tabuları ve uluslararası yasaları ihlal etmeye devam ettiğini söyledi.

Vakıflar Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İsrail" işgalinin füze ve bombalarıyla 604 caminin yerle bir edildiğini ve tamamen yok edildiğini, ayrıca 200 caminin kısmen ağır hasar gördüğünü, 3 kilisenin de yıkıldığını doğruladı.

İşgalin Gazze Şeridi'ndeki vilayetlere yayılan 60 mezarlığı hedef aldığını, mezarları açtığını, 1000'den fazla ölü ve şehidin cesedini çaldığını, onları vahşice, barbarca parçaladığını anlattı.

Vakıflar Bakanlığı, İsrail işgalinin Bakanlığa bağlı 15 karargâhı yok ettiğini belirtti; bunların en önemlisi Bakanlığın ana merkezi, Kur'an-ı Kerim Radyosu genel merkezi, Han Yunus Vakıflar Müdürlüğü, Eski Eserler ve El Yazmaları Merkezi, Vakıflar Şeriat Okulu. Boys ve Da'wa Koleji “Kuzey Şubesi.”

Vakıf istatistiklerine göre bakanlık çalışanları ve vaizlerden şehit sayısı 91'e ulaştı.

Bakanlık, camilerin, ibadethanelerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların hedef alınması politikasından "İsrail" işgalini ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere onu destekleyen herkesi tamamen sorumlu tuttu ve bu işgalin devamından onları sorumlu tuttu.

Ayrıca özgür dünya ülkelerine, uluslararası ve uluslararası örgütlere ve İslami kurumlara, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşını ve Siyonist saldırıyı durdurmak ve Gazze Şeridi'ni işlediği suçlardan sorumlu tutmak için acilen müdahale etmeye ve pratik adımlar atmaya çağrıldı.