Emin Güneş : Asıl Felaket Amerika...

Emin Güneş : Asıl Felaket Amerika...

Hürseda Haber yazarı Emin Güneş'in yazısını iktibas ediyoruz

Asıl Felaket Amerika... Emin Güneş /Hürseda Haber

“Asrın felaketi” yüreğimizi yakıyor. Gözyaşlarımızı tutamıyor, çoğunu içimize akıtıyoruz. Rabbim kimseye tekrar böyle acı yaşatmasın!

Ancak bizim şimdilerde yaşadığımız acıların, felaketlerin çok daha beterini bu ümmet her gün farklı coğrafyalarda yaşamaya devam ediyor. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarını farklı coğrafyalardaki kardeşlerimizle kıyasladığımızda bizim yaşadıklarımız onlarınkine göre nur nimet sayılır.

Bombalanmış, Gazze, Yemen, Afganistan, Irak, Suriye, Lübnan diye bir tarama yaptırın bakın karşınıza çıkacak fotoğraf ve videolarda ne vahşetler göreceksiniz.(1) Bombalanmış Halep’in Hatay’dan, Musul’un Malatya’dan, Kandahar’ın Adıyaman’dan daha beter olduğunu üstelik o illerimizde alev ve siyah dumanlar yükseldiğini görürsünüz.

Bütün bu vahşetlerin ya doğrudan ya dolaylı faili Amerika! O yüzden asıl asrın felaketi tartışmasız Amerika’dır. Yüzyılın başından beri en öldürücü silahları; atom bombasını, kimyasal ve biyolojik silahları icat eden ve kullanan Amerika ümmetin kanına doymuyor. Dünyanın başına musallat olmuş bu yakıp yıkma makinesini maalesef kimse durduramıyor.

Bu gün bu illerimizde yaşanan felaketin yaralarını sarmak için içerde ve dışarda büyük bir seferberlik ilan edilmiştir. Yağma, hırsızlık ve talana karşı kolluk kuvvetlerimiz ciddi önlemler almış, büyük ölçüde can ve mal güvenliği sağlanabiliyor. Oysa Amerika yakıp yıktığı şehirlerimize yardımları önlemek için muhasara altına alıyor, gündüz gözü ile servetlerini, kaynaklarını çalıyor, göz göre göre hazinelerini yağmalıyor. Akıllara durgunluk veren vahşetlere imza atıyor. Mesela körpecik yavrularımızın iç organları çalmak için bir okulumuzu taşeron örgütüne bombalatıyor, sonra ‘güvenlik önlemi’ diye askerleri orayı güvenlik kordonu altına alıyor, daha sonra da sağlıkçı kılığındaki organ mafyası can çekişen yavrularımızın iç organlarını boşaltıyor (2).

İşin en vahim tarafı bu vampirin, içimizdeki işbirlikçileri tarafından bize melek gibi sunulması. Şehit Seyyid Kutup’un “Amerika’dan nefret ediyorum ama daha çok Amerika’nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum” dediği gibi içimizdeki alçakların kahrı çekilmiyor.

Amerika’nın asrımızda dolaylı değil, direk öldürdüğü Müslüman sayısı beş milyonun üzerindedir. Bu katliamların yanında alınan esirler ve paymal edilmiş ırz ve namusların haddi hesabı yok. Oysa depremlerde vefat edenlerimiz en fazla on binlerle ifade ediliyor. Bu son depremde dahi bizimle enkaz altında kalan mazlum Suriye halkına yardımları engelliyor, tıpkı Gazze’ye yapılan yardımları engellediği gibi. Enkaz altındaki insanlar arasında ayrımcılık yaparak bütün insani değerleri tahrip eden vahşi batının bu alçak yüzünü göremeyen körlerimize rabbim basiret versin feraset versin.

Amerika sömürü çarkını şöyle kurdu. Önce güya “halkların kaderini belirleme” adı altında coğrafyamızı bölüp parçaladı. Sonra kendi çiftliklerine dönüştürdüğü sözde devletçiklere kâhyalar atadı. Kâhyaları eliyle halka zulmedip kendisini kurtarıcı olarak yutturdu. Bu numarayı fark edip oyunu bozmaya kalkan siyasileri elindeki medya gücü ile itibarsızlaştırdı. Klasik veya post modern darbelerle istemedikleri liderle tasfiye etti. Kimisini sürgünlere kimisini zindanlar mahkûm etti. Kimisini suikastlarla ortadan kaldırdı.

Bütün yönetimlerin zayıf ve kendilerine muhtaç olmaları için borçlandırdı. Şimdi isteklerini yerine getirmede ayak sürten, direktiflerine harfiyen uymayan yönetimleri klasik silahlar yerine doların gücü ile alaşağı ediyor.

Asrın asıl felaketi Amerika, hemen hemen her ülkeye koyduğu birer taşeron terör örgütü, yıkıcı muhalefet, etnik ve mezhebi fitne ile artık kendi askerini sahaya sürmeden istediklerini kolaylıkla elde edebiliyor.

İşte bu yüzden depremlerin yaraları sarılır ancak büyük şeytan Amerika’nın açtığı yarlar giderek derinleşir, kangrenleşir ve sürekli kanamaya devam eder.

Hiçbir felaket Amerika’dan daha tehlikeli ve yıkıcı olamaz. Bu nedenle depremin yaralarını sarmada gösterdiğimiz kardeşlik ve dayanışmayı Amerika’nın sömürü çarkını kırmak için de sürdürmeliyiz.

Rabbim bir an önce başta Müslümanlar olmak üzere bütün insanlığı Amerikan felaketinden kurtarsın! Amin. (Emin Güneş - Hürseda Haber)


(1).https://i.pinimg.com/originals/e9/27/83/e927832c1b8d55597a66526ea2dcf94a.jpg

https://www.gencyolcu.com/28-fotografla-suriyenin-bombalardan-yagmadan-yikimdan-oncesi-ve-sonrasi/?ysclid=le7lkkiw6j125953374

bombalanmış Yemen fotoğrafları: Yandex Görsel'de 1 bin görsel bulundu

bombalanmış Irak fotoğrafları: Yandex Görsel'de 1 bin görsel bulundu

(2) Kasap Melekler - 2013 - İran Filmi - İzle | Yeni Kaynak - İran Filmleri - İzle