Emin Güneş: Allah'ın Dinine Yardım Edenler ve Yardımına Mazhar Olanlar

Emin Güneş: Allah'ın Dinine Yardım Edenler ve Yardımına Mazhar Olanlar

Avukat Emin Güneş 'in yazısını iktibas ediyoruz

inananlar! Siz Allah´ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar. (Muhammed- 7)

Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse yenemez. Fakat eğer sizi yüzüstü bırakırsa O´ndan başka size kim yardım edebilir? Müminler sadece Allah´a dayansınlar. (Ali İmran 160)

Yirminci yüzyıla girerken iki kutuplu dünyada İslam; ezilenlerin, sömürülenlerin, geri kalmışların dini haline getirilmişti. Bu nedenle “İslam terakkiye manidir” anlayışı Müslümanlara “bilimsel gerçek” gibi öğretilmeye başlanmıştı. Sabık Cumhurbaşkanı “ İslam Medeniyeti Mağlup Olmuştur” diyerek Batıya teslim bayrağı çekmişti.

İslam dünyası, ezilmişlik ve çaresizlik içinde İsrail karşısında 1948 den itibaren arka arkaya mağlubiyetler alıyor ve toprak kayıpları yaşıyordu. Yine İslam dünyası, adeta ABD ve İsrail’in şamar oğlanına dönmüştü. İşte bu Müslüman ülkelerden İran, 1979’da İslam inkılabını gerçekleştirerek Amerika’ya balyoz indirmiş ve dengesini bozmuştur.

İnkılap Batı blokunun hâkimiyet sahasında meydana geldiği için, Amerika’nın emrindeki NATO gücü ve körfezin sınırsız sermayesi ile en fazla altı aylık bir süre içerisinde inkılabı boğacağı kanaati hâkimdi. Seksen altı tane “altı ay” geçti ve inkılap dimdik ayakta elhamdülillah.

İşte bu inkılabı ayaktan tutan nedir? Gücünü nereden almaktadır. Hem doğuya, hem batıya meydan okuyan, hem içerden hem dışardan, hem kâfirlerin hem Müslümanların(münafıkların) saldırılarına maruz kalan, bu inkılap nasıl bu güne kadar ayakta kalabiliyor.

Başta sunduğumuz ayeti kerimeler bu inkılabın Allah’ın dinine yardım ettiği, karşılığında O’nun yardımı ile mağlup olmadan ayaklarını sabit tuttuğu anlaşılmaktadır.

Bu günlerde Allah’ın gaybi yardımlarından birinin de Ukrayna Rusya savaşı olduğunu idrak ediyoruz. Şöyle ki, AB üyelerinden başta Macaristan Başbakanı olmak üzere bazı liderler bu savaşla AB’nin ayağına değil kalbine sıktığını itiraf etmişlerdir. AB’yi dört lastiği patlamış arabaya benzeten Macaristan, enerji krizinin vahametine dikkat çekmiş, Almanya yaz ortasında kış için tedbirler almaya başlamıştır. Bu kış halka ısınmak için spor salonlarını hazırlayan Almanya’da sanayinin durma riski söz konusudur.

İşte bu şartlar altında Batının enerji için İran’a köpek gibi yalvaracağı günler uzak görünmüyor. Bu İlahi yardım bize Hudeybiye anlaşmasının Ebu Basir’e (ra) uygulanan Medine’ye giriş yasağını kaldırması için Efendimize yalvarmalarını hatırlatıyor. İran şimdiden petrol satışında gelirlerini katlamaya başlamıştır.

Silah ambargosu altındaki İran’ın, dünya silah ve teknoloji devlerinden olan Rusya’ya silah satacağı kimin aklına gelirdi?! Vahşi Amerikan’ın kibri, aptalca siyaseti, hem kendisinin hem de müttefiklerinin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Kendisine boyun eğmeyenleri yalnızlaştırmak, dışlamak, soyutlamak çabaları giderek yalnızlaştırılanların yan yana gelerek çoğalmaları ve karşı cephenin güçlenmesini sağlamıştır. Her zaman olduğu gibi Amerika İran’a kurduğu tuzağa tepe taklak düşmek üzeredir.

Iraktaki kuklası eliyle İran’ı ele geçirmeye çalışırken 5000 coni ve milyarlarca doları ile birlikte Irak’ı kaybetti. Şimdi Irak İran’a daha yakın ve Amerika Bağdat’tan defoldu Erbil’den de kovulacak inşallah.

Amerikan’ın bu aptalca politikaları ile Rusya-İsrail ilişkileri de gerilmektedir. Bu da ister istemez Rusya’yı İsrail karşısında tarafsızlıktan uzaklaştırıp İran taraftarlığına sürüklemektedir. Suriye’de açıkça yenilen NATO Ukrayna karşısında da rezil olmuştur. Körfezde kurulmaya çalışılan Arap NATOCUĞUNUN Direniş karşısında hiç şansı yoktur.

Amerika’nın bütün müttefikleri gibi İsrail de yenildiğinde içimizdeki münafıkların ne diyeceğini şimdiden söyleyeyim: “Biz demedik mi, Amerika İran’ın gizli müttefiki! Bakın İsrail’i nasıl İran’a teslim etti.”

Biz o günleri göreceğiz inşallah ve kendi dinine yardımı nedeniyle direnişe desteğini esirgemeyen Rabbimize hamd edeceğiz, şükredeceğiz.