Devletimi Seviyorum, Bozuk Düzenden Nefret Ediyorum...

Devletimi Seviyorum, Bozuk Düzenden Nefret Ediyorum...

 

Ülkemde Adalet, Güvenlik, Medeniyet, Temizlik İstiyorum...

1. Devletimi seviyorum ve elimden geldiği kadar koruyorum. Devletime bağlıyım. Onsuz ne yaparım?..

2. Devlet ile düzeni veya sistemi kesin olarak birbirinden ayırıyorum. Devletime ne kadar bağlı isem, düzenden de o kadar nefret ediyorum. Kötü ve bozuk düzenin değişmesini; yerine doğru, âdil hizmet eden, şeffaf, temiz bir düzen gelmesini istiyorum.

Devlet ile düzenin özdeşleştirilmesini asla doğru bulmuyorum.

3. Resmî ideolojiye inanmıyorum. Resmî ideolojisiz bir devlet ve rejim istiyorum. Hiçbir demokrat, medenî, hukuklu, insan haklarına bağlı ülkede resmî ideoloji (baskısı) yoktur.

4. Ülkemde pislik, kirlilik, kokuşma, bulanıklık istemiyorum; temiz, şeffaf, berrak, arı duru pak bir Türkiye istiyorum.

5. Hangi kesime mensup olurlarsa olsunlar hırsızlık, soygun, talan, hortumlama yapanları, ihalelere fesat karıştıranları, rüşvet alanları, kara/kirli servet sahibi olanları, tek kelime ile haram yiyenleri, haramla semirenleri lanetliyorum. Onların âbad olmamaları, berbat olmaları için dua ediyorum.

6. Halkın çoğunluğuna mensup bir Müslüman olarak kendi vatanımda, İngiltere"de olduğu gibi geniş bir din, inanç, inandığı gibi yaşamak, vicdan, düşünce hürriyeti olmasını istiyorum.

7. Türkiye halkının çeşitlilikler ve farklılıklar ile birlikte kardeşliğine ve birliğine inanıyorum. Halkı Türk Kürt, Sünnî, Alevî dinci lâik, sağcı solcu, şucu bucu diye birbirinden kopuk, birbirine düşman ve rakip kamplara ayıran fesatçıları lânetliyorum.

8. Ülke çapında millî ve toplumsal bir uzlaşma ve barış olmasını bütün kalbimle temenni ediyorum.

9. Türkiye"nin millî gelirinin yüzde 60"ının iki milyonluk bir egemen, mutlu, putlu azınlık tarafından devşirilmesine kesin olarak karşıyım. Sosyal adalet istiyorum.

10. Her türlü câhilliğe karşıyım. Yeni nesillerin, atalarının dedelerinin mezar taşlarını bile okuyamayacak kadar câhil bırakılmalarını protesto ediyorum.

11. Türkiye"nin en kısa zamanda Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya, Avusturya ve benzeri ülkeler gibi gerçek demokrasiye kavuşmasını istiyorum. Sahte vesayet demokrasisinden nefret ediyorum.

12. Medyadaki mafyalaşmayı ülkem, devletim, halkım için en büyük tehdit, tehlike, belâ ve felâket olarak görüyorum ve bu sahada en kısa zamanda demokratik yollardan ıslahat ve temizlik yapılmasını istiyorum.

13. Ülkemde kriptolar olmasını istemiyorum. Herkesin ya olduğu gibi, yahut göründüğü gibi olmasını istiyorum.

14. Kendilerini efendi, hakim, beyzade olarak gören; Müslüman halka ikinci sınıf vatandaş, sömürge yerlisi, parya ve zenci olarak bakan mütegallibeden nefret ediyor, onlara lanet ediyorum.

15. Türkiye"yi Japonya kadar ilerletemeyen, zenginleştiremeyen, önde koşturamayan asalaklara, sömürgecilere, ehliyetsizlere muhalefet ediyorum. Onlardan hesap sorulmasını istiyorum.

16. Türkiye eğitimini kasıtlı olarak çökerten, iflâs ettiren, bu suretle ülkenin geleceğini karartan alçaklara lânet ediyorum.

17. Bütün popülist, kirli, ehliyetsiz, düzenbaz politikacılardan, bürokratlardan, medyacılardan, aydın bozuntularından şikayetçiyim. Bu memleketin onların şerlerinden kurtulmasıni istiyorum.

18. Türkiye"yi kırsal kesim, taşra/varoş, gecekondu zihniyet ve kültürü bataklıklarına düşürenleri en büyük hain olarak ilan ediyorum. Bütün çare ve çözümlere başvurarak şehirli/medenî kültür ve zihniyete geçilmesini istiyorum,

19. Ülkemde medeniyet istiyorum, yüksek kültür istiyorum, yüksek ahlâk ve karakter istiyorum, sanat istiyorum, şehir görgüsü istiyorum. Güvenlik ve adalet istiyorum. Magandalık, zontalık, haydutluk, görmemişlik, türedilik, hırsızlık, rezillik istemiyorum.

20. Bütün tarihî arızaların, kazaların, kopuklukların tâmir edilmesini istiyorum.

21. Ülkemde tabular, insan haklarına zıt yasaklar, diretmeler, despotluklar, jakobenlikler, aşırılıklar istemiyorum.

22. Sokaklarda beyefendiler, hanımefendiler, küçük beyler, küçük hanımlar, büyük hanımefendiler, yaşlı beyefendiler görmek istiyorum.

23. Sevgili vatandaşlarımın konuşurken “Evet efendimli” konuşmalarını istiyorum, Lan, aha oha, he he he, ho ho ho gibi kaba ünlemlerle, homurtu ve böğürtülerle iletişim kurmalarını istemiyorum. Kibar, nezih, ince bir Türkçe ile konuşulmasını, yazılmasını istiyorum.

24. İdam cezasının geri getirilmesini ve âdil kanunlarla muhakeme eden âdil mahkemelerin kesin kararlarıyla, asılmaya layık olanların idam edilmesini istiyorum.

25. Velhasıl adalet istiyorum, güvenlik istiyorum, fazilet ve hikmet, medeniyet istiyorum, temizlik/şeffaflık istiyorum, vasıf ve keyfiyet istiyorum, insan haklarına saygı ve bağlılık istiyorum. Bunlarsız hayata hayat denmez ki...

 

milli gazete

Bu yazı toplam 550 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar