"Açlık, Amerikan sponsorluğunda daha da kötüleşiyor..."

"Açlık, Amerikan sponsorluğunda daha da kötüleşiyor..."

Gazze'deki hükümet medyası yardım çağrısında bulunuyor: Açlık, Amerikan sponsorluğunda daha da kötüleşiyor... ve yüzer iskele bir yalan

Hükümetin Gazze'deki medya ofisi, kıtlığın tehlikeli bir şekilde kötüleştiği konusunda uyarıda bulunuyor ve Amerikan yüzer iskelenin açlık karşısında hiçbir şey sağlamadığını, bunun yerine Nuseyrat kampı katliamı da dahil olmak üzere güvenlik ve askeri görevleri yerine getirmek için kullanıldığını belirtiyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi Pazartesi günü, İsrail işgali ve Amerikan yönetiminin, insanlığa karşı bu komployu, yabancı maddelerin girişini engellemeye devam etmek için özenle çalışarak yönetme konusunda anlaştıklarını göz önünde bulundurarak, Gazze ve kuzey valiliklerinde kıtlığın tehlikeli bir şekilde kötüleştiği konusunda uyardı.

Ofis, işgalcilerin ve Amerikan yönetiminin siyasi baskı aracı olarak Gazze Şeridi'ne yardım, gıda ve ilaç girişini engellemenin sivillere karşı soykırıma yönelik bir savaş çerçevesine girdiğine, insanların acılarını artırdığına ve durumu tüm valiliklerde daha da felaket hale getirdiğine inanıyordu.

Ofis, yetersiz beslenme ve işgalin Gazze'ye getirilmesini engellediği gıda, besin takviyesi ve aşı eksikliği nedeniyle hayattan çok ölüme daha yakın olan 3.500 çocuk da dahil olmak üzere bir milyondan fazla çocuğun doğrudan yetersiz beslenme tehdidi altında olduğunu doğruladı.

Refah kapısının yakılması ve buldozerlerle yıkılması işgalin niyetinin kanıtıdır

Medya ofisi, birkaç ay önce Refah sınır kapısının işgal edilmesinin, uluslararası hukukun üstünlüğüne ve tüm uluslararası anlaşmalara karşı açık bir suç olduğunu ve sınır kapısının buldozerle yıkılıp yakılmasının ve birkaç gün önce nihai olarak hizmetten kaldırılmasının da olduğunu doğruladı. Bu, uluslararası hukukun ve insanlığın ve ahlakın tüm anlamlarının yeni bir ihlalidir.

Ofisten yapılan açıklamada, bu suç sonucunda işgalin Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini kasten ortadan kaldırdığı, hastaneleri hizmet dışı bıraktığı, 500 sağlık personelini öldürdüğü, 25 bin hasta ve yaralıyı yurt dışına tedavi görmekten mahrum bıraktığı belirtildi. Gazze Şeridi halkına karşı uygulamak istediği yerinden etme planını uygulamak için Gazze Şeridi'ni yaşanmaz bir şerit haline getiren 310 sağlık personelinin tutuklanması gerçekleşti.

Ofis, Refah kapısının yakılması ve Kerem Şalom kapısının kapatılmasıyla işgalin, geçişlerde mahsur kalan 15 binden fazla yardım kamyonunun girişini engellediğini, bunun Gazze Şeridi halkı için ölüm cezası anlamına geldiğini belirtti. Yiyecekleri için tamamen ve yalnızca yardıma bağımlı hale gelenler.

Ofis, uluslararası topluma, uluslararası ve uluslararası kuruluşlara, özgür dünyanın tüm ülkelerine, Arap ve İslam ülkelerine bir imdat çağrısı yaparak, ahlak, insanlık ve Filistin halkının iyiliği adına bir ayaklanma çağrısında bulundu. soykırıma maruz kalanların soykırıma uğraması ve soykırım savaşının durdurulması için Amerikan yönetimine ve “İsrail” işgaline baskı yapılması isteğini yeniledi.