Abdurrahman Dillipak :  Ve o Gün Geldi...

Abdurrahman Dillipak : Ve o Gün Geldi...

Habervakti.com yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yazısını iktibas ediyoruz.

Tamam işte 2023 geldi. Bugün 8 Cemaziyelahir. 9 Cemaziyelahir 1 Ocak'a denk geliyor. Hicri yıl olarak 1444.
3 Aylar 23 Ocak Pazartesi başlayacak. Seçim sürecinin ilk 3 ayı mübarek günler ve geceler. İnşallah iş adamları, gazeteciler, politikacılar, toplumun her kesiminden insanlar için ve onların peşine takılanlar için söylüyorum bunu: Sakın dininizi ve dilinizi dünya menfaati için eğip bükmeyin. 3 aylar ve Ramazan'ın bereket ve ruhaniyetinden uzak sözler söyleyip insanları kendi zannınız, heva ve hevesleriniz doğrultusundan yönlendirmeye çalışmayın.

22 Ocak ise 1 Recep 1444, Ardından Şaban ve Ramazan geliyor. Recep ayının bir diğer özelliği Haram aylardan olmasıdır. Şaban ayında savaşa çıkılmaz. Savaşmanın haram olduğu 4 ay vardır. Siyaset bazan kendi içinde savaş dili kullanıyor. İster piyasa, ister ideolojik temelli olsun, her haksız rekabet düşmanlıktan başka bir şey üretmiyor.
Görünen o ki, insanın aklı ile vicdanı barışmadan, insan insanla barışmayacak. İnsanın aklı ile vicdanı barışınca insan insanla barışacak. İnsan insanla barışında bu barışın 3. adımı, insan fıtratla, tabiatla barışacak. Bu 3 barış bizi Allah’la barışa götürecektir, değilse insan Allah’la savaştadır.
Her yıl bu yazıyı yazıyorum. Takvim devrimi’nden (!?) söz ediyorum. Bunun değiştirimesi de teklif edilemez. Bunların Türkçülüğü, Türkçeciliği de sahte. Ocak, Şabat, March, Nissan, MAYıs, Haziran, Tammuz, Agustus, Alul, Ekim, Kasım, Aralık’dan sadece siyah yazılanlar Türkçe. Roma’nın kurucusu, Tanrı kral Agustus Majestelerinden bana ne? Niye ona adanmış bir ayımız var. Ha bakın bu ay Osmanlı'nın son zamanındaki Rumi aylarda da vardı. Batılılaşmanın köklerine inecekseniz, lale devrine kadar gitmemiz gerek. Tanzimat, İttihat Terakki. Tek Parti rejimi durduk yerde başımıza gelmedi. Ne oldu ise bir anda olmadı. “İnsanlar azar oldu” olanlar “azar azar oldu.”
Hadi gelin Hicri takvimin şu 12 ayının isimlerini öğrenelim. Muharrem, safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb,Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zihicce... 6+2 tanesi insan ismi, 4’tanesi tekrar ve yarısı Türkçe kelimelerden oluşan, 4’ün ikisi yine bir insan ismi ile başlayan ay isimlerinden sadece 2 tane ismi aklınızda tutun bu iş tamam: Zilkade, Zilhicce. Pazar el Ahad (1.Gün), Pazartesi el İsneyn (2. Gün), Salı (3. Gün), El Sülase (4. Gün), Çarşamba El Erbaa (4. Gün), Perşembe El Hamise (5. Gün), Cuma el Cum’a, Cumartesi el Sebt... Sebt günü, aslında 7. Gün anlamına gelse de, Kur’an-ı Kerim'de ki Ben-i İsrail’e uyarı olarak “Sebt’i aşmayın” emri (En nisa 154) ne atfen bu gün kullanılmıştır. Bu günle ilgili yasakların ihlal edilmesi sonucunda bazı kişiler Maymuna dönüştürülmüştür. Sebt’in İbranice karşılığı Şabat’tır. Dünya işlerini durdurup Allah'a yönelmek konusunda bir ilahi emre atfen o güne bu isim verilmiştir. Beş gün, sayılarla ifade edilirken Cuma ve Cumartesi günleri dini bir referans taşımaktadır. Esasen, haftanın günlerinin Pazar'la başlaması ve ona “ilk gün, 1. Gün” denmesi de önemli. Bu şekilde haftanın günleri Pazarla başlayıp, Cumartesi ile sona ermektedir. İlginçtir; bizde Cuma günü, aynı zamanda insan ismi olarak da kullanılmaktadır.
Yıl, ay, haftanın günleri batıda gece 24.00 de değişirken, bizde mesela günün ilk namazı Sabah namazı değil, Akşam namazıdır. Güneşin batışı ile gün biter ve yeni gün başlar.
Bizde günlük ibadetler Güneş’e göre, yıllık ibadetler Ay’ın hareketlerine göre yapılır. “Ay ve güneş bu anlamda Allahın iki ayetidir.”
Takvim devrimi ile aslında insanların aklı , algıları önemli ölçüde karıştırıldı. Bugün hala bayramların başlaması ve bitişi tartışmalıdır. Bir çok insanın günün başlangıcı konusunda bilgi sahibi de değildir. Mesela günün son namazı da bu hesaba göre İkindi namazıdır.
Aslında bu devrimlerle devrilmeye çalışılan yeni düzenleme yapılması değil, İslami olanın yasaklanması ile ilgili idi. Yoksa Cumhuriyet'ten önce de, mesela Kars İslam Cumhuriyeti'nde 18 yaşındaki gençler de oy kullanıyordu Kadınlar da. Latince ve diğer diller Osmanlı'da sebestti, Kıyafette öyle. Takvim de, ölçü tartı da.
Bakın size utanılacak bir gerçekten söz edeyim. İslam ülkeleri ile Doğu Roma topraklarında geçerli Arşın, Okka gibi ölçü ve tartı birimleri yasaklandı. Giden gitti, gelenler de “Cukka” olmayınca “Okka”yı napsın! Bunların ölçü birimi olarak muhafaza edildiği arşiv ortadan kaldırıldı. Hala bu Osmanlı ölçü tartı sisteminin altın ayarı, İstanbulda, “PeraPalace”nin karanlık mahzenlerinde, onu gün yüzüne çıkaracak bir el bekliyor.
Biz Newyok’u, Grevinch’i, Broklin’i, Brodway’ı, Manhatten’i biliriz mesela. Broklin bir çiklet markasıdır, Brodway otomobil. Grevinch, metrik sistemlerin merkezi. Ama bir çok kişi, 1962 yılına kadar Sultanahmet’teki Millenium taşının dünyanın sıfır noktası olarak kabul edildiğini bilmez. Sahi o Millenium taşının kırık parçası nerede acaba? Oradan Ayasofya'nın tepe noktasında baktığınızda Kıbleteyn makamında bulunduğunu bilmez.
Bizim güneydoğu Anadolu'nun Arz-ı Mev’ud olduğunu, Anadolu'nun fethinin Diyarbekir'den başladığını, Samandağı’nın gerçek adının Simon dağı olduğunu ve orada bir mucize gerçekleştiğini, o mucizenin ne olduğunu da bir çok kişi bilmez. Bir gün Zeugma, birgün Göbeklitepe, bir gün Zerzevan peşinde koşarız. Ama Gavur Dağı, niçin Gavur Dağı, Gavur Gölü niçin Gavur Gölü, Amik Ovası neresi, pek de bilmeyiz. Babil’i de bilmeyiz, Kaf Dağı'nı da, ama Yunan mitolojilerini biliriz. Yunan, Grek ya da Rum arasında nasıl bir ilişki ya da çelişki var, bilmeyiz. Erzen-i Rum, Arz-ı Rum’u Erzurum yapanlar da neyi ne için yaptıklarını ne kadar biliyordu, onu da ben bilmiyorum.
Bugün hala dünyada 50 cıvarında farklı takvim kullanılıyor. Laik batı, uyduruk kilise takvimi kullanıyor. Modern takvim diye bize de onu getirdiler. Yahudiler kendi içlerinde kendi takvimlerini kullanıyorlar. Her dini topluluk, uygarlık aslında, kendi takvimini kullanır. Tatilleri de ona göredir. Zamanımızı da şaşırdık, yönümüzü de. Bu ahval ve şerait altında dörtnala 2023’e giriyoruz. Allah encamımızı hayreylesin.
Selam ve dua ile