Abdurrahman Dilipak: Hannas’ın “Vesvese”si ve...

Abdurrahman Dilipak: Hannas’ın “Vesvese”si ve...

Habervakti.com yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yazısını iktibas ediyoruz

Abdurrahman Dilipak / Hannas’ın “Vesvese”si /HABERVAKTİ.COM

Hannas, insana vesvese veren ve fitne çıkaran şeytanın adıdır.
Karı kocanın arasını açar, toplumun farklı kesimleri arasında terör, kargaşa ve savaş çıkartır.
“Derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de: 'Haydi, dedik, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin! Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. ''Büyük pişmanlık duyan Âdem, Rabbinden birtakım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten O tövbeyi kabul eder, merhameti boldur.” (Bakara, 2/36-37)

“Allah buyurdu: 'Söyle bakayım, Sana emrettiğim halde, secde etmene engel nedir?' İblis: 'Ben ondan daha üstünüm; çünkü Sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın.'"
“Çabuk in oradan, buyurdu Allah. Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık, çünkü sen alçağın tekisin!”
“'Bana, onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin?' dedi."
Allah: “Haydi, sen mühlet verilenlerdensin!” buyurdu.
“'Öyle ise' dedi, 'Sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh sağlarından, gâh sollarından sokulacağım, vesvese verip pusu kuracağım, sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.'”
(A'raf, 7/12-17)

Nisa﴾118-121﴿ “Allah şeytanı lânetlemiştir, o da “Kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler” demiştir.

Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. “Şeytan onlara durmadan vaad eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir, ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamayacaklardır.”

Dinî terminolojide vesvese/visvâs, “şeytanın veya nefsin insana kötü ve zararlı telkinde bulunması, şeytandan yahut nefisten gelen, insanı dine aykırı aşırı davranışlara yönelten telkin”; vesvâs “şeytan, şeytanın insanın içine attığı saptırıcı dürtü, faydasız söz, şüphe ve tereddüt” anlamlarında kullanılır. Kelime anlamı olarak "Hades" ise “görünmez” manasına gelmektedir. Hadesten Taharet derken görünmeyen kirlerden, Onların yeraltı tanrılarının ve onlara hizmet eden cinlerin kirlerine gönderme de olabilir.

Mitolojide o “yeraltı tanrısı”nı görünmez yapan bir miğferi ve Bident denen iki uçlu bir asasıdır. Bu asanın bir ucu ölümü, bir ucu hayatı temsil etmektedir. O yeraltı zenginliklerinin sahibidir, Mitolojiye göre o dilediğini zengin, dilediğini fakir yapar. Ondan ve onun gibilerin şerrinden de Allaha sığınalım. “Hades” aynı zamanda, yine mitolojiye göre “ölüler ülkesi”nin de adıdır.

Musallat konusuna da dikkat! MAFİA’da MUSALLAT olur başınıza, Şeytan da.
Hem ins ve cin, hem de insanların Cin ve Şeytanlaşmış olanları da. Bu olaylar artacak. Lucid Drem’lar, Astral yolculuklar, İpnoz, MetaVers, NeuraLinkle insanlar Hades’in dünyasına gönderilebilirler. Kimseye bağlanmayın. Bilmediğiniz şeyin peşine düşmeyin. Aklınızı kiraya vermeyin, Din, Devlet ve Kanaat önderi ya da her kimse birilerini İlah ve Rab edinmeyin, birileri söylüyor diye, düşünüp araştırmadan hemen inanmayın. Aklınıza mukayyet olun. Yoksa aklınızı birileri subliminal mesajlar, İpnoz ve benzeri yollarla ele geçirebilir.

Geçen gün Rusya’nın çöküşü ile ilgili bir belgesel izledim de, Rasputin, aslında ahlaksız bir at hırsızı ama Rus sarayında kendine önemli bir yer ediniyor. Captagon tüccarından Tarikat şeyhi üretmek gibi bir şey yaptığı. Kadınları kandırırken diyor ki, “Tanrı affedicidir. Biz günah işlemezsek tanrı bizi nasıl affedecek”. Başkasına zarar vermeden kendi rızaları ile ne halt yerlerse yesinler, bunlar Tanrıları ile aralarında sır olarak kaldığı sürece, Tanrı bütün günahları affedecek. Tanrı insanlar dünyanın keyfini çıkartsınlar diye, onları günah işlemeye teşvik ediyor sanki, bu anlayışa göre. Zaten Adnan Oktar da benzer, başka bir yorumla önümüze çıkmıyor mu?

Din kisvesinde bürünmüş bir ahlaksız, koskoca bir devletin sadece sarayını değil, tüm VİP kadrolarının karılarını oyuncak haline getirebiliyor. Bunlar sadece Moskova’da olmuyor. “Dakameronun aşk hikayeleri” de böyledir. Fuhşiyat haram mal, para ve makam sahiplerine musallat olan bir hastalıktır. “Fuhuş”un adını “aşk” koyarsınız oradan sizi manevi bir alemde yolculuğa çıkartıyoruz diye bir başka aleme sürüklerler. Kimi Başarı, kimi stresten kurtulma eğitimi kimi mutluluk arayışı ile Cehennemin kapısından içeri girer. Şeytan dilerim bizleri Allahla ve kulağa güzel gelen dünyevi bir takım umut ve hayallerle de aldatmaz.

Mehdi Mesih Deccal, daha çok şey göreceksiniz. Uzaylılar, Meczuplar, gözüne garip şeyler görünen kişiler, sözde gayibten haber veren modern kahinler, taç giymiş soytarılar; “Habitat ağmalüküm”! İşleriniz ve emelleriniz boşa çıkacak, göreceksiniz.

Şeytan tabakta, o lanet olası kafamıza, kalbimize, damarlarınıza sızdı. Sağımızdan solumuzdan, önümüzden arkamızdan saldırıyor. Şimdi bizim bir İhrahim, bir Haacer, bir İsmail (Onlara selam olsun) olmamız gerek. Şimdi Şeytan taşlama zamanıdır.

Tevbe 69: “(Ey münafıklar! Sizin durumunuz da) sizden öncekilerin durumuna benziyor; üstelik onlar sizden daha güçlüydü, malları ve evlâtları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem âhirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır, asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır.””

Âl-i İmran 21-22’de de; “Allah’ın âyetlerini inkâr edenler ve haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar içinde adaleti emredenlerin canına kıyanlar yok mu? Bunları acıklı bir azapla müjdele!” denir. Evet, zalimler için yaşasın cehennem.. Mazlumları engelleyen, haklarını vermeyerek hak sahiplerini süründürenler yok mu! O gün onları kim koruyacak.. Bir de onları koruyan, onlara destek verenler, onların bu vurgun, soygun, gasbına ortak olanlar yok mu! “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.”

A’raf-147’de denir ki, “Ayetlerimizi ve ahiret karşılaşmasını yalanlayanların tüm amelleri boşa gitmiştir. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı karşılık görecekler?” İşte görmezden geldiğiniz ayetler böyle diyor! İşinizle, yaptıklarınız ve söylediklerinizle Allah’ın hükmünü yalanlıyorsunuz, o zaman çekin cezanızı!”

Sakın, Global çetenin peşine takılmayın, rüşvet ve torpille iş yapmayın. Sonra amelleriniz boşa gider.
“Kem alat ile kemalat olmaz”.
O paralarla “hayır” olmaz. O paranın tamamını “hayır” için harcadığınızı saysak bile o hayır’da “hayır” yoktur ve size bir faydası olmadığı gibi, sorumluluğunuzu, vebalinizi ortadan kaldırmaz.
Dünya 5’den de büyüktür, 10’dan da büyüktür, 20’den de!
Ülkeler, yönetici kadroların partilerinden daha büyüktür.
Mülkün sahibi Allahtır, O kıyas kabul etmez, mutlak büyüktür. Allahu Ekber!

Bu zamane Tanrıları, Global Resetçilerin peşine takılıp, onların gittiği yoldan gider, onların istediklerini yaparsanız, “Onlar yaptı, kazandı, biz de yapalım” derseniz, siz de onlardan olur, onlara benzemiş olursunuz. O zaman Allahın gazabı sizi de bulur.

Amelleri/işleri boşa gidenlerden, Hani şu “Habitat ağmalüküm” diye uyarılanlardan olmayalım. Onların işleri ve emelleri boşa çıkacak! Onlara mühlet verildi ki, iman edenler ve ve inanmayanlar saflarını belli etsinler diye! Ahiretinizi satıp dünyayı alanların vay haline.
“Habitat” Kur’anı kerimde “Boşa gitti demektir.
Aktüel bilim ve siyasette ise her hangi bir canlının hayat alanını ifade eden mekan, fiziksel bir bölge, hava, toprak ya da su’daki herhangi bir yer’i ifade eder. İşte o taife “islah edicileriz” diye gelip, bitki, hayvan ve insanların yaşama alanlarını fesade vermeye geliyor.

Hadi, çocukça bir dille bitirelim yazımızı:
Hu hu! Komşu komşu, 6. Filo geldi mi /
Geldi, geldi. /

Ne getirmiş? /
Yokluk, Kıtlık, Savaş-Terör, ölüm-mölüm /

Kime, kime!. /
Sana bana, herkese!.

Daha kime?
Suudilere muudilere /

Daha neler! /
Hindliler de Kabe’yi Hindu tapınağı yapacakmış, Suudiler de 2030 da yeni bir isteyene astral halogramik yapay kabesi de olan MetaVerse yapay yaşam merkezi de yapacakmış. /

Hepsi bu kadar mı? /
Mehdi-Mesih, Deccal-Meccal yakındır, iklim miklim, alavere-dalavere, tek insan, tek dünya, tek gelecek, tek para - falan filan /

Tevbe estağfurullah!!!
Selam ve dua ile.