• BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • Ankara 25 °C
 • İstanbul 21 °C
 • Konya 24 °C
 • Antalya 26 °C
 • Diyarbakır 31 °C
 • Erzurum 15 °C
 • İzmir 27 °C
 • Rize 23 °C

Kutlu Doğum Bidat Mıdır?

Nureddin Şirin

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Resul-i Ekrem (s.a.v)"in mübarek veladetlerinin yıldönümü dolayısıyla Türkiye"de düzenlenen kutlu doğum etkinliklerinin “bidat” olduğuna dair ileri sürülen iddialar, “bidat” kavramının anlaşılması ve tanımlanması noktasında bir algı ve yaklaşım sorunu olduğunu göstermektedir.

Öncelikle “bidat” nedir ve niçin reddedilmiştir?

Bidat; İslam"ın akidesi, ibadetleri, ahkamı noktasında dinin tabiatına, sınırlarına müdahale ederek, ekleme, çıkarma, değiştirme yapmak, “Ed din” olan "İslam"ın yapısını bozmaktır.

Bunun dışında, müslümanın yaşayışında, tebliğ ve irşad faaliyetlerinde, sosyal münasebetlerinde İslam"ın akaidi ve ahkamına aykırı düşmeyen, bilakis İslami faaliyetler için etkili bir yöntem olarak kullanılan her vesile mübah olduğu gibi, ahsendir.

Örneğin; Hz. Resulüllah (s.a.v) zamanında olmayan bir çok yöntem tarih boyunca Müslümanların geleneğinde yer almıştır; hayır cemiyetleri gibi, yardımlaşma ve dayanışma kurumları gibi. Bu gibi müesseseler Hz. Resulüllah (s.a.v) zamanında yoktu, Ne Resulüllah ne de ondan sonra ashab-ı kiram belli isimler altında dernek, vakıf ve cemiyet kurmamıştır. Ancak, ilahi emirlerin gereği günün şartlarına, imkanlara ve sosyal yapılara uygun olarak sosyal faaliyetler icra edilmiştir.

Hz. Resul-i Ekrem (s.a.v) bir rahmet peygamberi idi, Medine"de kurulan İslam Devleti"nin reisi, İslam ordularının başkomutanı idi. Tebliğ için dış devletlere elçi göndermişti. Ancak, günümüz örnekliğinde olduğu üzere, Medine İslam Devleti"nin organları, kurumları yoktu. İçişleri bakanlığı, dışişleri bakanlığı, eğitim bakanlığı vs. Hz. Resulüllah (s.a.v) ümmetin meselelerini ashabı ile istişare ediyordu; zira Kur"an"da müminlere emredildiği gibi, Hz. Resulüllah"a da istişare emredilmişti. Ancak Resulüllah istişaresini seçim sandıklarıyla, oy pusulalarıyla, danışma meclisleriyle yapmıyordu.

Şimdi kalkıp “Bizim kuracağımız İslam devletinde bakanlıklar, danışma meclisleri, seçim sandıkları olmayacak, zira bunlar Resulüllah zamanında yoktu” dersek, bu ne kadar tutarlı olur?

Okullar, üniversiteler, araştırma kurumları, akademiler peygamberimiz zamanında yoktu, asr-ı saadeti örnek alarak oluşturacağımız bir toplum ve nizamda bu kurumlara yer olmayacak mı?

Hz. Resulüllah (s.a.v) Hendek savaşı öncesinde ashabı ile istişare ederken, Selman-i Farisi"nin eski İran savaş geleneklerine dayalı olarak önerdiği, şehrin etrafına hendek kazma teklifini kabul etmiş ve uygulamıştı. Bu bir savunma stratejisi. Bunu ister Mecusiler uygulasın, ister yahudiler. Bu stratejiyi uygulamak ne onların dinine meyletmektir, ne de, “bir Müslüman, gayri Müslimlerin uygulamalarını kendine örnek alamaz” diyerek bir komplekse düşmektir. Önemli olan kullanılan araç ve yöntemlerin İslam akidesine, ahkamına, ubudiyet sınırlarına aykırı düşmemesidir.

Hz. Resulüllah (s.a.v)"i anmak İslam"ın hangi sınırlarını ihlal etmek anlamına geliyor? Diğer bir ifadeyle, Kur"an-ı Kerim"in ve Hz. Resul-i Ekrem"in hangi nehyine giriyor?

Hz. Resulüllah (s.a.v) Müslümanlar için sadece Kur"an"ı kendilerine ileten bir “elçi” değildir. Elçilik, Hz. Resulüllah"ın misyonundan sadece bir parçadır. Hz. Resulüllah (s.a.v) bir rahmet ve hidayet peygamberidir. Hz. Resulüllah (s.a.v) bir “Nur-u İlahi” bir “Sirac-i Münir”dir.

"Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun örneği içinde çerağ bulunan bir kandil yuvası gibidir. Çerağ bir cam içindedir. Cam sanki inci gibi bir yıldızdır. O, doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Onun yağı neredeyse kendine ateş dokunmasa bile ışık verir. (Bu) nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna iletir. Allah insanlar için örnekler vermektedir. Allah her şeyi bilendir."(Ahzab 35)

"Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah"ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

(Ahzab 36)

Bu iki ayeti birlikte düşündüğümüzde, Hz. Resulüllah'ı nasıl göreceğiz ve nasıl tanımlayacağız?

Müslüman ferd, Hz. Resulüllah (s.a.v) ile aydınlanandır; onun aydınlığı ile toplumu ve bütün dünyayı aydınlatmaya çalışandır. İslam toplumu, Muhammedi nurun tesisi, ikamesi ve ihyasıdır. Zira Resulüllah (s.a.v) canlı Kur"andır. O, vahyin tecessum etmiş şekli ve ilahi kemalin veçhesidir. Vahyin yüzü, anahtarı ve kapısıdır. Sözü ve ameli hidayetin bizatihi kendisidir. Onun beyanı Kur'an, Kur'an'ın beyanı ise onun örnekliğidir...

Hz. Resulüllah (s.a.v) müminlerin kalbindeki sevgili, aşk ve muhabbetin kıblegahı, hidayete susayanların çeşmesidir.

Rabbimiz Kur"anda "(Resulüm! ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." Al-i İmran 31) buyuruyor.

Yani “muhabbetullah” Kur"an"da esastır; müminin vasfı “muhabbetullah” ile yoğrulmaktır. Muhabbetullah da “marifetullah” ile olur. Allah"ı tanımak, sadece alemlerin yarıtıcısı olarak Allah"ı bilmek değildir; bu zihinlerde oluşur. Ancak muhabbetullah kalplerde yeşerir. Rabbimiz de bizden “muhabbetullah” üzere olmamızı istiyor. Allah sevgisi de Hz. Resulüllah (s.a.v)"e ittiba etmekle olur. “Muhabbetullah” ve “İttiba-i Resul” tek bir varlığın iki veçhesidir. Birini diğerinden ayrı düşünmek batıldır, sapkınlıktır.

Rabbimiz Kur"an"da "Şüphesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin." (Ahzab 56) buyuruyor.

Bu ayetin anlamı ve bu emrin gereği nedir?

Ey iman edenler! Hayatınız Peygambere sevgi ve muhabbetle dolsun! Onun ışığıyla aydınlanarak, "Muhammedi nur"u her zaman canlı ve ayakta tutun! Toplumlar liderleriyle, başkanlarıyla, kralları ile övünürler; sizin övünüp tazim ve hürmet edeceğiniz lideriniz Resulüllah"tır; her zaman ve her koşul altında yücelteceğiniz en büyük değer odur.

Modern dünyanın tezvir ve aldatmacası bizleri Hz. Resulüllah (s.a.v)"ın nurundan kopardı; Hz. Resulüllah"a aşk ve muhabbet kalbimize giremedi. Ona tazim ve hürmet etmeyi unuttuk; onu yüceltemedik, kalbimizde onun sıcaklığını hissedemedik. Onun siret ve ahlakını hayatımıza yerleştiremedik…

Adına “kutlu doğum” densin, “Resulüllah"ı anma” programları densin, “mevlid” densin, her ne denirse densin, bütün bunlar bize bir parça olsun Resulüllah"ın siret ve ahlakını, aşk ve muhabbetini kazandıracaksa, faaliyetler bu yönde, bu amaçla gerçekleşecekse, bu yapılanları “bidat” olarak tanımlamak, doğru olmadığı gibi, insanların Resulüllah"a yönelimlerinin önüne çıkmak anlamına gelir ki, bu da İslami risalete bir çeşit darbe vurmak olur.

Kur"an"da "Peygamber dedi ki:"Ey Rabbim! Doğrusu kavmim şu Kur'an'ı terkedilmiş halde bıraktılar." (Furkan 30) ayeti var. Hz. Resulüllah"ın Allah'a şikayetidir bu.

“Kur"an"ı terk etmek” yani “mehcur bırakmak” ne anlama gelir? Eğer bir toplum Kur"an"ın ahkamından uzaklaşırsa, Kur"an"ın talim ve terbiyesinden uzaklaşırsa, Kur"an"ın nuru ve ruhundan uzaklaşırsa, ve bunların yerine başka ahkamlara, talim ve terbiyelere yönelirse, bu Kur"an"ı mehcur bırakmak demektir.

Kur"an"ı mehcur bırakmak, Resulüllah"ı mehcur bırakmaktır. Diğer bir ifadeyle, Resulüllah"ı terk etmek, Kur"an"ı yalnız bırakmak demektir. Kur"an"ın her bir sayfası, her bir süresi, her bir ayet, her bir kelime ve her bir işareti, “tecelli-i ilahi” olduğu gibi, bir "Nur-u Muhammedi"dir.

O halde, bizler her zamankinden daha çok gündem ve faaliyetlerimizi Hz. Resulüllah (s.a.v)"ı selatla doldurmalıyız; yani onu anarak, onun ahlak ve siretini kavrayarak, ona olan sevgi ve muhabbetimizi yüreklerimize kazıyarak geçirmeli ve bunun için de makul yol ve yöntemler, araç ve vesilelerle bu noktaya yoğunlaşmalıyız.

“Kutlu doğum” adı altında Müslümanların salih amaçlarla düzenledikleri programların bu amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Önemli olan bu amacın hasıl olması, çalışmaların toplumda Muhammedi rüzgarlar estirmesidir. Bir çölün bir damla suya hasret olması gibi, bizler bu rüzgarlara hasretiz.

Keşke esen rüzgarlar kasırga olsa, fırtına olsa. Keşke bu rüzgarlar yılın her günü, her saati, her anı esse…

Selamlar olsun o büyük öndere...

Selamlar olsun, hidayet ve kurtuluş rehberine...

Selamlar olsun bir beşerin mutlak kemaline...

Selamlar olsun gül sevgiliye…

...

Ahmed Kuddusi hazretlerinin dilinden:

Allah"ın âşinasıdır Muhammed Mustafa

Aşikanın gönül bağıdır Muhammed Mustafa

Nûr-i Pak"inden Hüdâ bu halkı inşa eyledi

Kainatın başlangıcıdır Muhammed Mustafa

İki cihan serveridir, ins-u cin peygamberi

Enbiyanın sevgilisidir Muhammed Mustafa

Alemine rahmet için gönderdi Mevla onu

Allah"ın hem de Resulüdür Muhammed Mustafa

Olmasaydı ol eğer, biz hidayete ermez idik

Ehl-i imanın Hüdâsıdır Muhammed Mustafa

Nûr-i irfan-ı Hüdâ"dan gösterdi bizzat izni

Arifanın kılavuzudur Muhammed Mustafa

Sırr-ı Mi"racı duyan bilir uluvvi şânını

Cümle âlâlar âlâsıdır Muhammed Mustafa

Ona giydirdi şefaat hil"atını ol Hüdâ

Cümle hastanın şifâsıdır Muhammed Mustafa

Gökte Ahmed, dahi cennet ona Muhammed denir

Yeryüzünün âşinasıdır Muhammed Mustafa

Eyle Kuddusi ona her dem selât ve selâm

Ki Hüdâ"nın Mustafasıdır Muhammed Mustafa

velfecr

Bu yazı toplam 3282 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Tevhid Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0000 000 00 00 | Faks : haber@tevhidhaber.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim