Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, İYİ Parti asgari ücret teklifini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Asgari ücret, vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2865.40 TL brüt, net olarak ise 2650.50 TL olmalı” dedi. Paçacı özetle şunları söyledi:

"Göstermelik görüşme"

“Uygulamada komisyondaki son söz hükümete aittir. Hükümet kendi içinde önceden tespit ettiği asgari ücret miktarını göstermelik görüşmeler sonucunda açıklamakta ve bu karara itiraz edilememektedir. İşçi ve işveren temsilcilerinin karara karşı herhangi bir yaptırımı söz konusu değildir.

“Aslında işleyen prosedür; Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret rakamını bildirmekte, ilgili bakan da bunu deklare etmektedir.

“Komisyon görüşmeleri ise topluma karşı sergilenen bir tiyatro oyunu niteliğinden öteye geçmemektedir.

“Ülkemizde asgari ücretin belirlenmesi yöntemi demokratik değildir ve çalışanların ekmeğine müdahaledir.

“Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülkedir. Türkiye’den daha düşük asgari ücrete sahip ülkeler Sırbistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tur.

"Vergiden muaf olmalı"

“Asgari ücret mutlak surette vergiden muaf tutulmalıdır. Ayrıca asgari ücret tespitinde kullanılan enflasyon kriteri hesaplama yöntemi değiştirilmelidir.

“TÜİK tarafından hesaplanan genel enflasyon oranı değil, asgari ücretlinin bütçesindeki en önemli harcama kalemlerini oluşturan gıda, barınma, ısınma, ulaşım ve eğitim harcamaları baz alınarak hesaplanacak Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) üzerinden asgari ücrete zam yapılmasını öngörmekteyiz.

“2020 yılı için geçerli asgari ücretin vergiden muaf tutulup 2019 TÜİK enflasyon artış oranı ilave edilerek 2865.40 TL Brüt, Net olarak ise 2650.50 TL olması,  sonraki yıllar için ise geliştirilecek Özel Enflasyon Oranı (Endeksi) kullanılması yöntemi ile asgari ücretin tespit edilmesi, asgari ücret dışında diğer ücretlere bütçe dengesi dikkate alınarak kademeli bir vergi kolaylığı sağlanmalıdır.”